Archiv článků

13.06.2018 16:30

Zakončení školního roku pro děti z náboženství

Výuku náboženství pro děti z prvního a druhého stupně i výuku předškoláků ukončíme letos opět tradičně mší svatou v kostele sv. Jakuba v 16:30  a opékáním špekáčků na farní zahradě. Součástí programu bude i představení dětí z páté třídy s názvem "Čtení ze skutků Toufarových".

—————

12.06.2018 15:30

Zahradní slavnost aneb rozloučení s předškoláky v CMŠ

Rozloučení s předškoláky se uskuteční na zahradě CMŠ Srdíčko od 15:30. Na tuto slavnost jsou srdečně zvány i děti, které navštěvovaly mateřskou školu v dřívějších letech.

—————

08.06.2018 17:30

Víkendovka pro děti z náboženství

Společná víkendovka nás tentokrát čeká v Zaječově - klášteře sv. Dobrotivá, a to pro děti od 2. třídy ZŠ. Odjezd od KC je  pátek 8. 6. v 17:30. Příjezd do KC je v neděli 10. 6. po 12. hodině. Bližší informace u jednotlivých katechetů!

—————

07.06.2018 17:00

Táborák pro ministranty

Setkání na farní zahradě pro ministranty a jejich rodiče proběhne od 17 do 19 hodin. Přineste si nějakou dobrotu na opékání.

—————

06.06.2018 17:00

Ministrantská schůzka

Ministranti se setkají po náboženství v 17 hodin v kostele.

—————

03.06.2018 10:00

Prodej knih v Komunitním centru

Pravidelný prodej knih bude v Komunitním centru po dopoledních bohoslužbách.

—————

02.06.2018 08:00

Farní pouť do Nepomuku

Veškeré informace najdete na tomto odkazu

—————

31.05.2018 19:00

Setkání pastorační rady

Na hodnocení uplynulého školního roku jsou zváni také pozorovatelé z řad farnosti. Setkání pastorační rady začíná v 19:00 na faře ve Stodůlkách.

—————

31.05.2018 17:00

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnostní mše svatá s následným průvodem a zastavením u čtyř oltářů se koná od 17 hodin v katedrále sv. Víta. Večerní mše svatá v kostele sv. Prokopa tento den není! Pro ty, kteří nemohou do katedrály, je možnost účastnit se ranní mše v kostele sv. Jakuba v 7:15.

—————

30.05.2018 19:30

Přednáška P. Marka Orko Váchy "Křesťan a svět"

Zveme vás na přednášku P. Marka Orko Váchy na téma "Křesťan a svět – Jaké vztahy ke světu vyplývají z povolání křesťana?", která se koná od 19.30 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa.  

—————