Archiv článků

08.09.2018 10:00

Jáhenské svěcení

Čtyři noví jáhni budou pro Arcidiecézi pražskou vysvěceni v katedrále sv. Víta při bohoslužbě v 10 hodin.

—————

15.08.2018 18:00

Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se koná v 18 hodin v kostele sv. Prokopa.

—————

12.08.2018 08:00

RunWayCamp

Prázdninový program pro mládež z pražské arcidiecéze, jehož se účastní desítka mladých lidí ze Stodůlek a také P. Radek a P. Jiří, probíhá na poutním místě Matky Boží u Králík. Prosíme o modlitbu za mládež i vedoucí.

—————

04.08.2018 08:00

XXL víkendovka

Prázdninový program pro děti z náboženství ve stylu oblíbených víkendovek probíhá na faře v Mrákotíně. Prosíme o modlitbu za děti i vedoucí.

—————

25.07.2018 18:00

Poutní mše svatá

Mši sv. u příležitosti svátku patrona farního kostela sv. Jakuba St. bude sloužit administrátor farnosti P. Radek od 18 hodin. Po mši následuje agapé na farní zahradě. Je možné přispět něčím z vlastní kuchyně. Obvyklá středeční mše svatá v kostele sv. Prokopa se nekoná. 

—————

23.07.2018 12:00

Farní tábor

V neděli po společné mši svaté odjíždějí děti z naší farnosti na tábor, který se letos koná na táboříšti Číhaň u Klatov. Prosíme o modlibu za děti i vedoucí.

—————

05.07.2018 08:00

Bohoslužba - sv. Cyril a Metoděj

Bohoslužba ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se koná v 8 hodin v kostele sv. Jakuba.

—————

04.07.2018 18:00

Prokopská pouť a novokněžské požehnání

V den svátku patrona kostela sv. Prokopa bude sloužena bohoslužba v kostele sv. Prokopa v 18 hodin. I letos bude možné přijmout novokněžské požehnání, tentokrát z rukou novokněze P. Lukáše Okurky. Po mši svaté následuje občerstvení na terase Komunitního centra, ke kterému je možné přispět něčím z...

—————

13.06.2018 16:30

Zakončení školního roku pro děti z náboženství

Výuku náboženství pro děti z prvního a druhého stupně i výuku předškoláků ukončíme letos opět tradičně mší svatou v kostele sv. Jakuba v 16:30  a opékáním špekáčků na farní zahradě. Součástí programu bude i představení dětí z páté třídy s názvem "Čtení ze skutků Toufarových".

—————

12.06.2018 15:30

Zahradní slavnost aneb rozloučení s předškoláky v CMŠ

Rozloučení s předškoláky se uskuteční na zahradě CMŠ Srdíčko od 15:30. Na tuto slavnost jsou srdečně zvány i děti, které navštěvovaly mateřskou školu v dřívějších letech.

—————