Archiv článků

24.02.2019 19:00

Modlitba chval

V neděli 24. 2. po večerní bohoslužbě v kostele sv. Jakuba St. od 19 hodin.

—————

23.02.2019 00:00

Jarní bazar dětského oblečení

Jarní bazar dětského jarního a letního oblečení se bude konat v sobotu 23. 2. od 9 do 14 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa.

—————

19.02.2019 19:00

Přednáška Ježíšova modlitba

Přednáška starce Václava Ventury o modlitbě, která se může stát součástí našeho dechu a tlukotu srdce se koná v úterý 19. 2. od 19 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa.

—————

17.02.2019 19:00

Příprava na svátost biřmování

Příprava na biřmování pro mladé lidi z naší farnosti se bude konat rok a půl každou neděli mimo prázdniny v neděli od 19 hodin na faře. Podmínkou je věk alespoň 15 let a započaté studium na střední škole. Příprava začne v neděli 17.2.2019 v 19 hodin na faře. Účastnit se mohou i ti, kdo již...

—————

17.02.2019 00:00

Výstava Mezi nebem a zemí

Prodejní výstava fotografií nejen z italských Dolomit a Saského Švýcarska našeho farníka Jana Kováře je k vidění v sále Komunitního centra od 17. února do 16. března 2019.

—————

17.02.2019 00:00

Půjčování knih z farní knihovny

Každou neděli až do odvolání mezi dopoledními bohoslužbami v Komunitním centru máte možnost půjčování knih z farní knihovny v sále KC. V tuto dobu vám bude knížky vydávat a přijímat k vrácení paní Marie Syrová. Ve všední den si můžete knihy z farní knihovny půjčovat kdykoliv po dohodě s Ludmilou...

—————

13.02.2019 18:40

Adorace za děti z farnosti a za Farní lyžák

Modlitba nejen za Farní lyžák se uskuteční v rámci obvyklé eucharistické adorace ve středu 13. 2. po mši sv. v kostele sv. Prokopa. Zveme nejen rodiče dětí.

—————

06.10.2018 09:00

Obecné informace o našem bazaru

Bazar navštívím pouze jako kupující Chcete-li si pro své děti pořídit výbavu na jaro/léto, přijďte 6. 10. 2018 mezi 9 – 14 h do Komunitního centra sv. Prokopa, které sídlí na adrese V Hůrkách 1292/8, Praha 13. Čekat na vás bude nejen oblečení a doplňky pro děti, ale i skákací hrad :) Na bazaru...

—————

07.07.2013 20:56

sss

Volby do pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 6. října v závěru bohoslužeb. Do 15. září každý člen farnosti může navrhnout svého kandidáta a takto vytvořený seznam nám poslouží při volbách 6. října. Za tímto účelem byla stanovena volební komise ve složení Jiří Pecha, Eva...

—————

07.07.2013 20:52

Volby do pastorační rady farnosti

Volby do pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 6. října v závěru bohoslužeb. Do 15. září každý člen farnosti může navrhnout svého kandidáta a takto vytvořený seznam nám poslouží při volbách 6. října. Za tímto účelem byla stanovena volební komise ve složení Jiří Pecha, Eva...

—————