Archiv článků

19.10.2019 15:00

Setkání Středo-věkých

V naší farnosti funguje spousta skvělých aktivit jak pro děti a mládež, tak i pro seniory.  Ale pro lidi ve středním věku - neboli pro „středověké“ J  - toho zas tak moc není. A přitom jde o velmi exponovanou skupinu lidí.   Lidé ve středním věku bývají pod velkým tlakem a...

—————

19.10.2019 09:00

Brigáda v Komunitním centru

Podzimní brigáda u kostela sv. Prokopa a Komunitního centra se bude konat od 9 do 13 hodin. Je možné přijít kdykoli, pracovní oblečení sebou.

—————

17.10.2019 19:00

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti se ke svému pravidelnému setkání sejde v 19 hodin na faře. Zváni jsou pozorovatelé z řad farníků.

—————

13.10.2019 15:00

Houslový koncert

Sólový recitál Ludmily Pavlové ve spojitosti se slavností posvěcení farního kostela se koná u Sv. Jakuba od 15 hodin. Na programu budou skladby Bacha, Paganiniho, Bibera, Telemanna a Ysaÿe. Více na www. ludmilapavlova. net.

—————

12.10.2019 09:30

Farní den

Farní den u příležitosti posvěcení kostela sv. Jakuba začne modlitbou ranních chval v 9.30 hodin. Od 10.00 hodin začne příprava zahrady, kostela a nácvik ministrantů. 11.00 Mše sv. v kostele sv. Jakuba 12.00 Novokněžské požehnání P. Jaroslava Mrni v kostele 12.30 Oběd na farní zahradě, společné...

—————

10.10.2019 16:00

Nová skupina - náboženství předškoláků

Kromě obvyklých skupin v Komunitním centru a u paní Marie Nedbalové nabízíme možnost výuky od 10. 10. každý čtvrtek od 16 hodin u paní Kláry Novotné doma v Jinonicích. Bližší informace ludmila . vyskocilova @ centrumbutovice . cz.

—————

06.10.2018 09:00

Obecné informace o našem bazaru

Bazar navštívím pouze jako kupující Chcete-li si pro své děti pořídit výbavu na jaro/léto, přijďte 6. 10. 2018 mezi 9 – 14 h do Komunitního centra sv. Prokopa, které sídlí na adrese V Hůrkách 1292/8, Praha 13. Čekat na vás bude nejen oblečení a doplňky pro děti, ale i skákací hrad :) Na bazaru...

—————

07.07.2013 20:56

sss

Volby do pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 6. října v závěru bohoslužeb. Do 15. září každý člen farnosti může navrhnout svého kandidáta a takto vytvořený seznam nám poslouží při volbách 6. října. Za tímto účelem byla stanovena volební komise ve složení Jiří Pecha, Eva...

—————

07.07.2013 20:52

Volby do pastorační rady farnosti

Volby do pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 6. října v závěru bohoslužeb. Do 15. září každý člen farnosti může navrhnout svého kandidáta a takto vytvořený seznam nám poslouží při volbách 6. října. Za tímto účelem byla stanovena volební komise ve složení Jiří Pecha, Eva...

—————

29.05.2013 00:19

KC SV. PROKOPA

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA V Hůrkách 1292/8; 158 00 Praha 13 - Nové Butovice RNDr. Zdeňka Nováková - ředitelka tel. 251 610 850; mob. 777 749 601 e-mail: mail@centrumbutovice.cz úřední hodiny: čtvrtek: 14.30 - 17.00 Marie Průchová - farní knihovna tel. 251 613 969; mob. 777 749 602 email:...

—————