Jak se zapojit

HLedáme dobrovolníky

 

Kostelníky

 

Hledáme muže či ženy, kteří by 1x v týdnu otevřeli kostel na bohoslužbu, připravili by na bohoslužbu a po mši sv. zavřeli kostel.

 

Kutily

 

Hledáme šikovné muže, kteří by byli ochotni pomoci s opravami ve farnosti.

 

Zahradníci

 

Hledáme ženy a muže, kteří by byli příležitostně ochotní pomoci s pletím záhonů kolem Komunitního centra.

Dále hledáme muže, který by se ujal pravidelného stříhání plotu kolem Komunitního centra.

 

Floristé/Floristky

 

Hledáme ženu/muže, na pomoc při aranžování výzdoby v kostele sv. Jakuba a Prokopa.

 

Dobrovolníky na hlídání dětí

 

Jednalo by se o jednorázové akce, jako je duchovní obnova, odpoledne pro manžele apod.

 

Dobrovolníci na jednotlivé akce

 

Hledáme takové dobrovolníky, kteří by rádi pomohli v rámci následujících akcí:

  • Farní společenský večer
  • Noc kostelů
  • Betlémy
  • Akce pro děti (typu předvečer svátku Všech svatých)
  • Misijní neděle
  • Vázání adventních věnců
 
 
Máte-li zájem zapojit se modlitbou, pravidelnou službou, či konkrétní praktickou pomocí do života farnosti, kontaktujte faráře Radka Tichého, ředitelku Komunitního centra Ludmilu Vyskočilovou, nebo ředitelku Farní charity Stodůlky Helenu Ryklovou.
 
 
 
Hledáme dobrovolníky, kteří by byli
ochotni 1x měsíčně vyprat a vyžehlit
oltářní plátna z kostela sv. Jakuba.
Hledáme dobrovolníky na pravidelný
úklid kostela sv. Jakuba. Zn.: „Čím
více nás bude, tím méně často
budeme uklízet!“
Hledáme brigádníka na pravidelný
úklid spodních místností a schodiště
na faře.
Zájemce prosíme kontaktovat Ludmilu
Vyskočilovou.
Součástí tohoto