Vzdělávací setkání pro dospělé

 

Biblická hodina - BETA

 

Na Betě společně čteme nějakou biblickou knihu (momentálně knihu Exodus) a společně hledáme nejen její historický a literární výklad, ale i poselství pro náš současný život. Pokud to souvisí s tématem, nechybí ani „exkurse“ do liturgiky, církevních dějin nebo např. společné čtení a interpretace koncilních dokumentů. Setkání se konají každou středu od 10 hodin v KC sv. Prokopa a začínají společnou modlitbou. Důležitou součástí Bety je i pauza na kávu, koláč apod., při které je možné prodebatovat soukromě vše, co nás za minulý týden potkalo. 

 

Katecheze

 

Hlavním účelem katechumenátu je příprava dospělých na křest, setkání jsou ale otevřena všem zájemcům o prohloubení víry. Součástí je nejen katecheze, ale i otevřená diskuse a společné hledání praktického smyslu článků víry. Podzimním tématem budou svátosti v katolické církvi, adventní setkání budou rozšířena o biblické impulsy a rozjímání „O andělech“. V novém roce a na začátku postní doby bychom se výhledově měli věnovat „životu z víry“, resp. morálnímu rozměru křesťanského života. Setkání se konají každé pondělí od 19 hodin v KC sv. Prokopa.