2016

23. 12. 2016
Předvánoční výlet


 
9. 12. 2016
Jedna z rorátních mší svatých
 

8. 12. 2016
Ikonopisecký kurz


 
4. 12. 2016
První svaté přijímání
 
 
3. 12. 2016
Adventní duchovní obnova
 
 
26. 11. 2016
Svátost pomazání nemocných
 
 
25. 11. 2016
Farní společenský večer
 
 
5. 11. 2016
Mše na Stodůleckém hřbitově
 
 
31. 10. 2016
Jak se chodí do nebe aneb průvod s lucernami22. 10. 2016
Brigáda v Komunitním centru15. 10. 2016
Farní den30. 10. - 2. 11. 2016
Víkendovka ve Svaté Dobrotivé28. 9. 2016
Pouť do Staré Boleslavi

  
 
18. 9. 2016
Mše svatá na zahájení školního roku

  

31. 7. - 11. 8. 2016
Farní tábor


 
14. - 19. sprna 
XXL víkendovka
 
 
25. července
Agapé po poutní mši ke sv. Jakubu

 
 
4. července
Poutní mše ke sv. Prokopu, děkovná mše nového kaplana
 
25. června 
Kněžské svěcení P. Jiřího Zemana
 
24. dubna
Biřmování v kostele sv. Prokopa
 
9. dubna
Brigáda v Komunitním centru