Adventní doprovázení Svaté rodiny do Betléma

26.11.2018 09:00

Lucie Fričová vytvořila pro naši farnost ikonu Svaté rodiny putující do Betléma. Tato ikona - a symbolicky také Josef s Marií v požehnaném stavu - bude v Adventu putovat naší farností. Každý den bude hostem v jedné domácnosti. Bude to příležitost, aby se rodina sešla ke krátké modlitbě, aby zazněl adventní příběh. Bude to také příležitost, abychom se setkali s těmi, kteří nám ikonu budou předávat, ke kterým poputuje od nás. U ikony se budeme společně modlit při všech bohoslužbách 1. neděle adventní.
Zájemce, kteří by na jeden den chtěli přijmout ikonu Svaté rodiny, prosíme, aby se zapsali na jeden vybraný den zde a kontaktovali toho, který se zapsal v následujícím termínu a ikonu mu předali. Zájemce, který se zapíše do prvého termínu si ikonu vyzvedne v neděli 2.12. na večerní mši sv. v kostele sv. Jakuba, odkud jí vyšleme na pouť do farnosti. Zájemce, který se zapíše do posledního termínu jí přinese 24.12. do kostela sv. Prokopa na mši sv. pro rodiny s dětmi v 15 hodin.

 

—————

Zpět