Farní tábor

23.07.2018 12:00

V neděli po společné mši svaté odjíždějí děti z naší farnosti na tábor, který se letos koná na táboříšti Číhaň u Klatov. Prosíme o modlibu za děti i vedoucí.

—————

Zpět