Jáhenské svěcení

08.09.2018 10:00

Čtyři noví jáhni budou pro Arcidiecézi pražskou vysvěceni v katedrále sv. Víta při bohoslužbě v 10 hodin.

—————

Zpět