Křížová cesta pro děti

09.04.2017 14:30

Na křížovou cestu pro děti srdečně zveme všechny děti do 10 let a jejich rodiče. Sejdeme se na farní zahradě u ksotela sv. Jakuba ve Stodůlkách (nebo v kostele). Začíná se ve 14:30 a závěr bude kolem 17:00. Občerstvení (pečený beránek) včetně nápojů, budou vítané. Přihlášky u Marie Nedbalové do 7. 4. (avolabden@seznam.cz)

—————

Zpět