MALOVÁNÍ KOSTELA SV. PROKOPA

22.10.2017 15:00

Po šestnácti letech proběhne malování kostela sv. Prokopa. Uskuteční se v týdnu od 23. 10. a všechny obvyklé bohoslužby budou přesunuty do kostela sv. Jakuba. Jejich čas zůstane zachován.

Nedělní bohoslužby 22. a 29. října zůstávají beze změny.

V týdnu od 23. do 27. října se ruší výuka náboženství pro děti, katechumenát a biblická hodina Beta.

Malování se bude realizovat za pomoci zdvižné plošiny. Z tohoto důvodu je třeba přesunout lavice. Proto prosíme o účast dostatečného množství silných mužů, kteří by v neděli 22. 10. v 15 hodin pomohli s odmontováním lavic a následně v neděli 28. 10. v 15 hodin o pomoc s úklidem a opětovým přimontováním lavic. 

V týdnu od 30. 10. bude pravděpodobně malování pokračovat, bohoslužby a ostatní program v Komunitním centru však zůstává beze změny. Případné další informace se dozvíte z ohlášek.

 

—————

Zpět