Modlitba v ulicích

30.05.2019 00:00

"Žehnáním přímých se město pozvedá." (Přís 11,11)

V době postní zmizí z nástěnek našich kostelů mapa "Ježíš jde do škol". Neznamená to, že bychom se za školy měli přestat modlit. Naopak. Pojďme ale tentokrát ještě i na procházku naší čtvrtí a promodleme místa, kde žijeme a pracujeme. Mapu škol nahradí mapa s vyznačeným územím naší farnosti. V rámci osvědčené postní praxe - půst, modlitba a almužna - můžeme dát konkrétní podobu modlitbě modlitbou za jednotlivé ulice.

Pravidla:
1. Musí jít vždy alespoň dva (Ježíš také vysílal své učedníky po dvou). Můžete jít s někým z rodiny, s kamarádem s někým z vašeho společenství.
2. Danou ulici nebo alespoň její část je nutné projít s modlitbou za ty, kteří zde bydlí a požehnat jim. Modlitba může mít podobu jednoduché modlitby vlastními slovy, může se jednat o část růžence či litanií, o křesťanskou žehnací píseň.
3. V jednom z kostelů potom zapíchněte do mapy na nástěnce špendlík na znamení, že této ulici bylo požehnáno.

ovšem, že bychom se za školy měli přestat modlit. Naopak. Pojďme s Ježíšem na
procházku naší čtvrtí a promodleme místa, kde žijeme a pracujeme. Mapu škol nahradí
mapa s vyznačeným územím naší farnosti. Protože součástí osvědčené postní praxe je půst,
modlitba a almužna, rádi bychom modlitbě dali konkrétní formu požehnání za jednotlivé
ulice.
Pravidla:
 Musí jít vždy alespoň dva (Ježíš také vysílal své učedníky po dvou). Může to být někdo
z rodiny, může to být kamarád, či někdo ze společenství.
 Danou ulicí nebo alespoň její částí je nutné projít a na místě se pomodlit za ty, kdo zde
bydlí, požehnat jim. Modlitba může mít podobu jednoduché modlitby vlastními slovy,
může se jednat o kousek růžence, či litanií, o křesťanskou žehnací píseň.
 V jednom z kostelů potom zapíchněte do mapy Prahy 13 špendlík na znamení, že této

—————

Zpět