Návrhy kandidátů do Farní rady

07.10.2018 08:00

Od 7. do 14. 10. je možné do "volebních uren". které se v našich kostelích objevily, podávat návrhy na nové členy farní rady před listopadovými volbami. Návrhy je možné zaslat i elektronicky, a to na adresu farar @ centrumbutovice.cz

Navrhnout kandidáta může každý kdo se účastní nedělních bohoslužeb v naší farnosti a je starší 15 let.

Návrh musí obsahovat plné jméno kandidáta a telefonní či e-mailový kontakt na něj (aby bylo možné ověřit, zda kandidaturu přijímá), musí dále obsahovat plné jméno navrhujícího a jeho telefonní či e-mailový kontakt.

Kandidátem může být každý, kdo je starší 18 let, účastní se nedělních bohoslužeb v naší farnosti a je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

—————

Zpět