Oslava Dne Charity

24.09.2017 11:00

Zveme vás na oslavu Dne Charity při příležitosti svátku sv. Vincenta v neděli 24. 9. v kostele sv. Prokopa. Slavnost zahájíme mší svatou v 11 hodin. Po ní jste zváni na společné agapé.

—————

Zpět