Postní duchovní obnova pro ženy

22.03.2019 19:00

22.03.2019 19:00

Postní duchovní obnova - Já a můj Bůh
Jak skloubit víru, rodinu, nevěřící prostředí, službu v církvi a každodenní boje.
Postní duchovní obnova letos proběhne jiným způsobem než v předchozích letech - v pátek večer a to zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Smyslem je především nabídnout těm, kteří nemají hlídání dětí, aby se mohli u dětí vystřídat. 

Téma: Já - žena a můj Bůh - v pátek 22. 3. v 19.00-20.30 hodin v kostele sv. Prokopa. 

Součástí duchovní obnovy jsou dvě přednášky, eucharistická adorace, možnost zpovědi a duchovního rozhovoru. Duchovní obnovu vede mjr. Jiří Laňka, otec čtyř dětí, trvalý jáhen, vedoucí Výcvikového střediska Útvaru tychlého nasazení. Ve dnech duchovních obnov je zrušena eucharistická adorace a zpověď v kostele sv. Jakuba.

 

—————

Zpět