Poutní mše ke svátku sv. Jakuba

24.07.2020 18:00

Svátek sv. Jakuba oslavíme již v předvečer při páteční bohoslužbě v 18.00 hodin. Celebrantem bude P. Josef Hovád, po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

—————

Zpět