Poutní mše svatá

25.07.2018 18:00

Mši sv. u příležitosti svátku patrona farního kostela sv. Jakuba St. bude sloužit administrátor farnosti P. Radek od 18 hodin. Po mši následuje agapé na farní zahradě. Je možné přispět něčím z vlastní kuchyně. Obvyklá středeční mše svatá v kostele sv. Prokopa se nekoná. 

—————

Zpět