Přednáška "Jak odolat Zlému" s P. Vašinkem

21.11.2017 19:00

Přednáška P. Radka Vašinka "Jak odolat zlému? Ďábel, exorcismus a modlitba za osvobození." bude v Komunitním centru sv. Prokopa od 19 hodin.

P. Radek Vašinek je knězem Litoměřické diecéze, již mnoho let doprovází lidi modlitbou za osvobození, svým biskupem byl též pověřen k vykonání exorcismu.

Na přednášce můžeme očekávat uvedení do problematiky, příklady z praxe, prostor pro dotazy a společnou modlitbu.

—————

Zpět