Přihlašování na náboženství pro školní rok 2020/21

10.06.2020 19:00

Základní info

Ve školním roce 2020/21 se výuka náboženství koná takto:

  • Předškoláci: středa od 16:00 v KC; další skupinky u Marie Nedbalové po dohodě a u Kláry Novotné v pondělí od 16:30
  • První stupeň: středa od 16:00 v KC, vybrané skupinky též od 17:00
  • Druhý stupeň: úterý od 16:30 v KC

 

Příspěvek na výuku náboženství 

Přihláška na náboženství bude letos kompletní až po zaslání příspěvku na výuku náboženství na účet farnosti 127 380 389/0800, VS 20200916, do zprávy pro příjemce uveďte jména dětí. O přijetí příspěvku Vás do 14 dnů vyrozumíme e-mailem.

Jako příspěvek na náboženství prosíme stejně jako loni (částka se nezvyšuje) 

–          1 300 Kč / dítě 3. – 9. třídy (zahrnuje celoroční výuku a dvě víkendovky)
–          800 Kč / dítě 2. třídy (zahrnuje celoroční výuku a jarní víkendovku)
–          300 Kč / dítě 1. třídy a předškoláky (zahrnuje celoroční výuku)

Za druhé dítě z rodiny, prosíme, snižte příspěvek za toto dítě o 20 %; za každé další dítě příspěvek za toto dítě o 50 %. Příklad: rodinu s páťákem, druhačkou a předškolákem prosíme o příspěvek 1 300 Kč (páťák) + 640 Kč (druhačka, sleva 20 %) + 150 Kč (předškolák, sleva 50 %), celkem 2 090 Kč. V případě nouze je možné obrátit se o podporu na Farní charitu Stodůlky. V případě zrušení víkendovek z důvodu epidemie Vám bude vrácena poměrná část příspěvku.

Jakékoliv nejasnosti nebo dotazy pište, prosím, na adresu: ludmila.vyskocilova@centrumbutovice.cz

 

Přihláška 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ - KLIKNĚTE ZDE

 

Komentář P. Radka

Již v minulosti jsme prosili o příspěvek na výuku náboženství na začátku roku a také na víkendovky, které k náboženství patří a děkujeme za Vaši ochotu katechezi finančně podpořit. V posledních letech jsme se však setkali s několika jevy: velký zájem o náboženství v naší farnosti mají také rodiny, které k nám nedocházejí na nedělní bohoslužbu a na život farnosti nepřispívají; během roku děti přestávají na náboženství chodit s odůvodněním, že placený kroužek musí mít přednost; děti nejedou na víkendovku, čímž se naruší základní prvek naší práce – soudržnost vrstevnické skupinky. Po rozvažování, konzultacích a modlitbě jsem se rozhodl přistoupit letos k tomu, že příspěvek zahrnující také víkendovky (od 2. třídy) bude již předem součástí přihlášky na náboženství. Z tohoto příspěvku nemá farnost žádný zisk, pokrývá pouze nezbytné provozní náklady: energie Komunitního centra v době výuky, katechetické materiály pro děti, drobné odměny, ubytování a stravu na víkendovkách. V případě neúčasti dětí na víkendovce se nic nevrací; v případě zrušení víkendovky farností (např. z důvodu epidemie) bude vrácena poměrná část příspěvku. Díky za pochopení. P. Radek Tichý 

Vážení rodiče, již v minulosti jsme Vás prosili o příspěvek na výuku náboženství a také na víkendovky, které k náboženství patří a děkuji za Vaši ochotu katechezi finančně podpořit. V posledních letech jsme se však setkali s několika jevy: velký zájem o náboženství v naší farnosti mají také rodiny, které k nám nedocházejí na nedělní bohoslužbu a na život farnosti nepřispívají; během roku děti přestávají na náboženství chodit s odůvodněním, že placený kroužek musí mít přednost; děti nejedou na víkendovku, čímž se naruší základní prvek naší práce – soudržnost vrstevnické skupinky. Po rozvažování, konzultacích a modlitbě jsem se rozhodl přistoupit letos k tomu, že příspěvek zahrnující také víkendovky (od 2. třídy) bude již předem součástí přihlášky na náboženství. Z tohoto příspěvku nemá farnost žádný zisk, pokrývá pouze nezbytné provozní náklady: energie Komunitního centra v době výuky, katechetické materiály pro děti, drobné odměny, ubytování a stravu na víkendovkách.

 

 

—————

Zpět