Příprava na svátost biřmování

17.02.2019 19:00

Příprava na biřmování pro mladé lidi z naší farnosti se bude konat rok a půl každou neděli mimo prázdniny v neděli od 19 hodin na faře. Podmínkou je věk alespoň 15 let a započaté studium na střední škole. Příprava začne v neděli 17.2.2019 v 19 hodin na faře. Účastnit se mohou i ti, kdo již biřmováni byli a chtěli by svůj život z víry obnovit.

—————

Zpět