Setkání pečujících

03.03.2018 09:30

Farní charita Stodůlky srdečně zve na společné setkání pečujících. V tématu bude navázáno na minulé téma pádů u seniorů, ale tentokrát prakticky. Dále bude přidáno téma aktivizace a motivace serniorů. Setkání je otevřené pro všechny a je zdarma.

—————

Zpět