Škola ministrování

09.09.2017 19:00

Jednorázové setkání pro pokročilé a starší ministranty se koná v kostele sv. Jakuba v 19 hodin (po mši sv.).

—————

Zpět