sss

07.07.2013 20:56

Volby do pastorační rady farnosti se budou konat v neděli 6. října v závěru bohoslužeb. Do 15. září každý člen farnosti může navrhnout svého kandidáta a takto vytvořený seznam nám poslouží při volbách 6. října. Za tímto účelem byla stanovena volební komise ve složení Jiří Pecha, Eva Baťková, Jan Krbec. Písemné návrhy na kandidáty můžeme předávat členům volební komise a také P. Adamovi (také mailem farar@centrumbutovice.cz), přičemž pamatujme, že kandidáty může navrhnout pouze člen farnosti. Podrobněji vniknout do tématu působení farní rady pomůže nám seznámení se se stanovami pastorační rady farnosti

—————

Zpět