Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

02.02.2017 07:15

Mše svatá bude v kostele sv. Jakuba v 7:15 a v 18:00 v kostele sv. Prokopa. Při obou bohoslužbách budou žehnány svíce, které si, prosíme, ze tímto účelem vezměte do kostela s sebou.

—————

Zpět