Ustanovení Římskokatolické farnosti pro neslyšící

08.01.2017 11:00

Při mši svaté v 11 hodin v kostele sv. Prokopa ustanoví Mons. Václav Malý farnost pro neslyšící a jejího faráře P. Stanislawa Góru. Farnost pro neslyšící je tzv. personální farností, která nijak nesouvisí s naší územní farností Stodůlky - sdružuje neslyšící katolíky z Prahy a Středních Čech. Náš kostel sv. Prokopa bude sloužit pro jejich bohoslužby a setkávání.

—————

Zpět