XXL víkendovka

14.08.2016 18:00

XXL víkendovka, prázdninový týden pro děti z náboženství, zaměřený na poznávání víry a modlitbu propojenou s hrami a pobytem v přírodě, se koná od 14. do 19. srpna. Prosíme o modlitbu za děti i vedoucí.

—————

Zpět