XXL víkendovka

04.08.2018 08:00

Prázdninový program pro děti z náboženství ve stylu oblíbených víkendovek probíhá na faře v Mrákotíně. Prosíme o modlitbu za děti i vedoucí.

—————

Zpět