Zahájení katechezí o víře a katechumenátu.

16.09.2019 19:00

 Pravidelné pondělní katechze o víře, které slouží jako příprava na křest a další iniciační svátosti dospělých, začínají s P. Jakubem Jírovcem od 19 hodin v klubovně v přízemí Komunitního centra.

—————

Zpět