Co je farnost

Církev je společenství těch, kdo společně kráčejí za Bohem, hledají jeho vůli, setkávají se, aby Boha oslavovali, aby posílili svou víru a aby se modlili za všechny lidi. Slovo 'církev' znamená 'ta, která patří Pánu' - církev je společenství lidí, které kolem sebe shromáždil Boží Syn Ježíš. "Bůh si nepřál zachránit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid" (Dokument Lumen gentium).

Církev je rozdělena podle území na menší části - diecéze, které na jejich putování za Bohem vede biskup. Farnost Stodůlky spadá do Arcidiecéze pražské, kterou vede kardinál Dominik Duka. Diecéze se dále mohou dělit na menší části - farnosti.

Farnost je částí církve na určitém území, kterou v jejím putování za Bohem vede kněz - farář. Tak jako v celé církvi se i zde jedná o společenství lidí, kteří věří v Boha a v jeho Syna Ježíše Krista a setkávají se, aby naslouchali Božímu slovu, modlili se a sloužili bratřím a sestrám i těm, kdo Boha zatím neznají. Podle sv. papeže Jana XXIII. je farnost vesnickou studnou, ke které přicházejí všichni žízniví obyvatelé vesnice.

Do farnosti sv. Jakuba patří Praha 13 s těmito svými částmi: Stodůlky, Luka, Lužiny, Butovice, Vidoule.