Přehled nepravidelných aktivit: květen - srpen 2015

Májové pobožnosti v 17.30 - ve středy u Sv. Prokopa, čtvrtky a soboty u Sv. Jakuba, v neděli v 15.00 v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni.

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání: 2. května v 11.00 na Svaté Hoře.

70 let od ukončení 2. světové války: 8. května v 18.00 bohoslužba u Sv. Jakuba za oběti všech válek a poděkování za dar svobody.

Den matek: 10. května v 18.00 bohoslužba u sv. Jakuba na poděkování za dar mateřství a prosba o dary Ducha Svatého pro všechny rodiče.

Slavnost Nanebevstoupení Páně: 14. května v 18.00; bohoslužba u Sv. Jakuba.

Farní cyklistický výlet - návštěva u P. Jana Primuse v Kralupech n. Vltavou: 16. května; začátek 9.00 u Sv. Prokopa.

Setkání pečujících o osoby staré a nemocné v sobotu 16. května (popřípadě 20/6) od 9.30 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa. Pořádá Farní charita Stodůlky

Svatojánská sbírka na arcidiecézi: 17. května během nedělních bohoslužeb v celé pražské arcidiecézi.

Příprava rodičů na křest dítěte: o nedělích 17. května - 7. června 15.00. Cyklus čtyř setkání u Sv. Prokopa otevřený pro každého. Rodiče ho mohou absolvovat už v době očekávání narození dítěte.

Poděkování za dar života a celoživotní varhanickou službu Jana Mikoláška: 17. května v 8.00 bohoslužba u Sv. Jakuba a po té společná oslava na faře.

Víkendovka pro děti z 2. - 9. třídy: 22. - 24. května - společný výlet dětí do kláštera ve Svaté Dobrotivé.

Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého, 23. května u Sv. Jakuba: od 18 hod. je sloužená mše sv. a po ní modlitební večer, spojený s rozjímáním biblických textů, modlitbou chval a adorací Nejsvětější Svátosti.

Slavnost Seslání Ducha Svatého – 24. května

Zpověď pro děti I. a II. stupně ZŠ: 27. května; 16.00 - 17.30 u Sv. Prokopa.

"Gen-etika a synt-etika - Etika v měnícím se světě" - přednáška P. Mgr. Marka Orko Váchy, Ph.D. 28. května od 17.30 v KC sv. Prokopa.

Noc kostelů a „Dny víry“: 29. května – 6. června; Otevřené dveře kostela sv. Prokopa s doprovodným duchovním programem pro ty, kteří hledají Boha. Evangelizační týden v Praze.

První svátost smíření pro děti: 30. května od 14.00 u Sv. Prokopa.

Slavnost Nejsvětější Trojice: 31. května.

První svaté přijímání pro děti: 31. května v 11.00 u Sv. Prokopa.

Slavnost Těla a Krve Páně: 4. června v 18.00; bohoslužba na poděkování za dar eucharistie s procesím kolem kostela u Sv. Jakuba.

Zakončení školního roku: 10. června, 16.30; bohoslužba u sv. Jakuba a oslava na farní zahradě.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně - u Sv. Jakuba: 12. června v 18.00; bohoslužba s pobožností ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně.

Farní pouť ke sv. Prokopovi na Sázavu: 13. června; poutní mše sv. v kostele sv. Prokopa na Sázavě v 14.30 hod.

14. výročí posvěcení Komunitního centra sv. Prokopa: 17. června v 18.00; mše sv. na poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke vzniku a výstavbě KC sv. Prokopa.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: 24. června v 18.00 bohoslužba u Sv. Prokopa.

Poutní slavnost v kostele sv. Jana a Pavla v Krtni: bohoslužba 27. června v 16.00.

Svatopetrská sbírka na bohoslovce: 28. června během nedělních bohoslužeb v pražské arcidiecézi.

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla: 29. června v 18.00 bohoslužba u Sv. Prokopa.

Poutní slavnost ke cti sv. Prokopa: 4. července v 18.00 bohoslužba u Sv. Prokopa a po té možnost společné oslavy u stolu (z darů zúčastněných).

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – díkůvzdání za dar víry: 5. července v 8.00 bohoslužba u sv. Jakuba St. a v 11.00 u Sv. Prokopa.

Poutní slavnost ke cti sv. Jakuba St.: 25. července v 16.00 bohoslužba u Sv. Jakuba St. a po té možnost společné oslavy na farní zahradě (občerstvení z darů zúčastněných).

Farní dovolená: 26. července – 2. srpna v Jincích - Ermi hotel.

Farní tábor pro děti 7-14 let od 25. července - 8. srpna – tábořiště Bílý Mlýn, Šidlákov, plzeňský kraj.

Slavnost Nanebevzetí P. Marie: 15. srpna v 18.00 bohoslužba u Sv. Jakuba.

XXL víkendovka: od 16. – 21. srpna prázdninová nabídka pro děti a mládež ve věku 8 – 14 let; zábava a duchovno na faře v Jesenici u Rakovníka.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE V PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH SE MOHOU JEŠTĚ VYSKYTOVAT ZMĚNY.
PROSÍME O PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ AKTUALIT NA FARNÍM WEBU
NEBO VE ZPRÁVÁCH OD JAKUBA A PROKOPA.