Zápisy ze setkání pastorační rady

 

2017-01-26 (pdf)

2016-11-10 (pdf)

 2016-09-29  (pdf)


Volby do pastorační rady farnosti

Věc: Protokol o provedení voleb
Datum a místo konání voleb do Pastorační rady:
6. října 2013;
Kostel sv. Jakuba St., Praha – Stodůlky
Komunitní Centrum sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice.
Počet odevzdaných volebních lístků: 260, z čeho 9 neplatných.
Jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů:

Šeferna Václav

80

zvolen

Nedbal Viktor

53

zvolen

Pecha Jiří

50

zvolen

Vyskočilová Kristýna

49

zvolena

Nováková Zdeňka

45

zvolena

Průchová Marie

43

nezvolena

Vyleťal Jiří

40

nezvolen

Folejtar Václav

39

nezvolen

Dlouhý Stanislav

35

nezvolen

Kindlová Eva

31

nezvolena

Kovář Jan

29

nezvolen

Dukátová Jana

23

nezvolena

Bastl Ondřej

23

nezvolen

Zobalová Líba

22

nezvolena

Divišová Zdislava

21

nezvolena

Šrámek Ferdinand

18

nezvolen

Fričová Lucie

15

nezvolena

Jaklová Jindra

15

nezvolena

Frič Vítek

14

nezvolen

Moravec Jan

13

nezvolen

Mrvová Ludmila

13

nezvolena

Dlouhý Vojtěch

12

nezvolen

Folejtarová Barbora

10

nezvolena

Svobodová Zuzana

9

nezvolena

Horáková Marie

9

nezvolena

Novotný Karel

8

nezvolen

Krbec Jan

6

nezvolen

Šejbová Irena

2

nezvolena

 Zvoleni byli:       1) Šeferna Václav                    80 hlasů
                               2) Nedbal Viktor                      53 hlasů
                               3) Pecha Jiří                             50 hlasů
                               4) Vyskočilová Kristýna        49 hlasů
                               5) Nováková Zdeňka              45 hlasů
Jmenováni administrátorem byli: Dlouhý Stanislav  (ve volbách 35 hlasů)
                                                              Eva Kindlová         (ve volbách 31 hlasů)
Z titulu funkce v PRF jsou:             Helena Ryklová (Farní Charita Stodůlky)
                                                             Eva Kuchyňková (CMŠ Srdíčko)
                                                             Jan Primus (farní vikář)
                                                             Lodek Adam (administrátor)

 


Stanovy Pastorační rady farnosti

Stanovy pastoračních rad farností Arcidiecéze pražské

1. Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen „CIC“) pastorační radu podle těchto stanov. 2. Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala...

—————


Stanovy Ekonomické rady farnosti

Stanovy ekonomických rad farností Arcidiecéze pražské

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, svým dekretem ze dne 29. června 2004 potvrdil a schválil pro farnosti Arcidiecéze pražské stanovy pastoračních rad a stanovy ekonomických rad, a to na trvalo s okamžitou účinností ode dne zveřejnění v Acta Curiæ Archiepiscopalis Pragensis. Protože na...

—————