Zápisy ze setkání pastorační rady

 

2019-03-07 (pdf)

2017-01-26 (pdf)

2016-11-10 (pdf)

 2016-09-29  (pdf)


Volby do pastorační rady farnosti

Věc: Protokol o provedení voleb
Datum a místo konání voleb do Pastorační rady:
11. listopadu 2018;
Kostel sv. Jakuba St., Praha – Stodůlky
Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice.
Počet odevzdaných volebních lístků: 489, z čeho 21 neplatných.
Jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů:

Mucha Ignác

265

zvolen

Hanzlová Kristýna

200

zvolena

Pecha Jiří

136

zvolen

Vyleťal Jiří

128

zvolen

Horáková Marie

121

nezvolena

Krbec Jan

108

nezvolen

Hronek Michal

107

nezvolen

Bastl Ondřej

86

nezvolen

Riethof Norbert

82

nezvolen

Vrabec Milan

74

nezvolen

Teplická Jiřina

61

nezvolena

Horák Václav

55

nezvolen

Kremlík Vladimír

42

nezvolen

Švalec Martin

24

nezvolen


 

   
                       

Zvolení členové PRF jsou: Ignác Mucha, Kristýna Hanzlová, Jiří Pecha, Jiří Vyleťal

Z titulu funkce v PRF jsou:    P. Radek Tichý, P. Jiří Zeman, Helena Ryklová (Farní charita), Eva Kuchyňková (CMŠ Srdíčko)
                 
 


 

                                                            

 


Stanovy Pastorační rady farnosti

Stanovy pastoračních rad farností Arcidiecéze pražské

1. Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen „CIC“) pastorační radu podle těchto stanov. 2. Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala...

—————


Stanovy Ekonomické rady farnosti

Stanovy ekonomických rad farností Arcidiecéze pražské

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, svým dekretem ze dne 29. června 2004 potvrdil a schválil pro farnosti Arcidiecéze pražské stanovy pastoračních rad a stanovy ekonomických rad, a to na trvalo s okamžitou účinností ode dne zveřejnění v Acta Curiæ Archiepiscopalis Pragensis. Protože na...

—————