V případě zájmu o jakoukoli svátost nebo jakýkoli obřad nás kontaktujte.
 

Křest

 

Ten, kdo je pokřtěný, se stává Božím dítětem, je přičleněn k církvi a v nebi má připravené místo, které mu nikdo nevezme. Ke křtu rodiče obvykle nosí malé děti již brzy po narození, ale je možné přijít i s dítětem školního věku. Také dospělý člověk se může nechat pokřtít. Informace o tom, co je potřeba ke křtu, naleznete zde; a jak křest probíhá zde.

 

Příprava rodičů na křest dětí bude probíhat indiviuálně.

Příprava na křest dospělých probíhá v pondělí od 19.00 v Komunitním centru sv. Prokopa. Máte-li o křest zájem, neváhejte v tento čas do KC přijít.

 

Biřmování

 

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Radkem Tichým od 17. 2. 2019 každou neděli od 19 hodin na faře ve Stodůlkách.

 

 

Svatba

 

Když se dva lidé berou v kostele, dostávají Boží požehnání a do srdce je jim vylita nadpřirozená láska, která má sílu vytrvat až do smrti. Svatbu v kostele je možné slavit, pokud je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný v katolické církvi. Informace o tom, co je potřeba ke svatbě, naleznete zde; a jak svatba v kostele probíhá zde.

 

V případě zájmu o svatbu v kostele kontaktujte přímo konkrétního kněze, který by vás měl oddávat, nejlépe čtyři až tři měsíce před plánovaným sňatkem.

 

V naší farnosti se příprava na život v manželství nekoná. Podívejte se na následující odkazy - zde je možné přípravu absolvovat:

Kurz přípravy na manželství 

Další místa v pražské arcidiecézi


 

 

Pohřeb

 

Smrtí život nekončí a jako křesťané věříme, že tělo člověka bude v poslední den vzkříšeno. Poslední rozloušení v kostele a na hřbitově je velkou modlitbou za zesnulého člověka a odevzdáním jeho duše do Boží náruče. Informace o tom, co je potřeba k církevnímu pohřbu, naleznete zde; a jak pohřeb probíhá zde.

 

Pohřeb je možný formou prostého posledního rozloučení v kostele či na hřbitově s uložením ostatků či odvezením ke kremaci; jako zádušní mše svatá s průvodem na hřbitov nebo bez něj; nebo i jako uložení urny na hřbitově. Kněží z farnosti Stodůlky nedocházejí na poslední rozloučení do krematoria. 

 

V případě zájmu o pohřeb v kostele, na hřbitově nebo uložení urny kontaktujte, prosím, kaplany P. Jaroslava Mrňu a P. Jakuba Jírovce. Termín pohřbu je nutné sjednat nejprve s kněžími, pak teprve s pohřební službou.  

 

Požehnání domu, pracoviště nebo auta

 

"Žehnat někomu" znamená vyprošovat mu tak velké dobro, které může dát jen Bůh. Podle přání může kněz navštívit dům, obchod či dílnu a společně s těmi, kdo zde žijí a pracují, se pomodlit a prosit o Boží požehnání a ochranu před zlem.

 

Návštěvy nemocných

 

Nemocní jsou pokladem církve; skrze své trápení se připojují k trpícímu Ježíši. Je možné domluvit pro nemocné návštěvu kněze: obyčejný lidský rozhovor, modlitbu a povzbuzení, svátost smíření, svátost pomazání nemocných, svaté přijímání.

 

Zpověď

Ve zpovědi neboli svátosti smíření Bůh odpouští všechny hříchy, kterých se člověk dopustil a které před Bohem a jeho služebníkem, knězem, vyzná. Zpověď je možná u kteréhokoli kněze před či po bohoslužbách nebo po individuální domluvě kdykoli. Čas, kdy jsou Vám jednotliví kněží pravidelně k dispozici najdete zde.

Ve zpovědi neboli svátosti smíření Bůh odpouští všechny hříchy, kterých se člověk dopustil a které před Bohem a jeho služebníkem, knězem, vyzná. Zpověď je možná u kteréhokoli kněze před či po bohoslužbách nebo po individuální domluvě kdykoli.V případě zájmu o jakoukoli svátost nebo jakýkoli obřad nás kontaktujte.
 
Křest
 
Ten, kdo je pokřtěný, se stává Božím dítětem, je přičleněn k církvi a v nebi má připravené místo, které mu nikdo nevezme. Ke křtu rodiče obvykle nosí malé děti již brzy po narození, ale je možné přijít i s dítětem školního věku. Také dospělý člověk se může nechat pokřtít. Informace o tom, co je potřeba ke křtu, naleznete zde; a jak křest probíhá zde.
 
Svatba
 
Když se dva lidé berou v kostele, dostávají Boží požehnání a do srdce je jim vylita nadpřirozená láska, která má sílu vytrvat až do smrti. Svatbu v kostele je možné slavit, pokud je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný v katolické církvi. Informace o tom, co je potřeba ke svatbě, naleznete zde; a jak svatba v kostele probíhá zde.
 
Pohřeb
 
Smrtí život nekončí a jako křesťané věříme, že tělo člověka bude v poslední den vzkříšeno. Poslední rozloušení v kostele a na hřbitově je velkou modlitbou za zesnulého člověka a odevzdáním jeho duše do Boží náruče. Informace o tom, co je potřeba k církevnímu pohřbu, naleznete zde; a jak pohřeb probíhá zde.
 
Požehnání domu, pracoviště nebo auta
 
"Žehnat někomu" znamená vyprošovat mu tak velké dobro, které může dát jen Bůh. Podle přání může kněz navštívit dům, obchod či dílnu a společně s těmi, kdo zde žijí a pracují, se pomodlit a prosit o Boží požehnání a ochranu před zlem.
 
Návštěvy nemocných
 
Nemocní jsou pokladem církve; skrze své trápení se připojují k trpícímu Ježíši. Je možné domluvit pro nemocné návštěvu kněze: obyčejný lidský rozhovor, modlitbu a povzbuzení, svátost smíření, svátost pomazání nemocných, svaté přijímání.
 
Zpověď
 
Ve zpovědi neboli svátosti smíření Bůh odpouští všechny hříchy, kterých se člověk dopustil a které před Bohem a jeho služebníkem, knězem, vyzná. Zpověď je možná u kteréhokoli kněze před či po bohoslužbách nebo po individuální domluvě kdykoli.V případě zájmu o jakoukoli svátost nebo jakýkoli obřad nás kontaktujte.
 
Křest
 
Ten, kdo je pokřtěný, se stává Božím dítětem, je přičleněn k církvi a v nebi má připravené místo, které mu nikdo nevezme. Ke křtu rodiče obvykle nosí malé děti již brzy po narození, ale je možné přijít i s dítětem školního věku. Také dospělý člověk se může nechat pokřtít. Informace o tom, co je potřeba ke křtu, naleznete zde; a jak křest probíhá zde.
 
Svatba
 
Když se dva lidé berou v kostele, dostávají Boží požehnání a do srdce je jim vylita nadpřirozená láska, která má sílu vytrvat až do smrti. Svatbu v kostele je možné slavit, pokud je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný v katolické církvi. Informace o tom, co je potřeba ke svatbě, naleznete zde; a jak svatba v kostele probíhá zde.
 
Pohřeb
 
Smrtí život nekončí a jako křesťané věříme, že tělo člověka bude v poslední den vzkříšeno. Poslední rozloušení v kostele a na hřbitově je velkou modlitbou za zesnulého člověka a odevzdáním jeho duše do Boží náruče. Informace o tom, co je potřeba k církevnímu pohřbu, naleznete zde; a jak pohřeb probíhá zde.
 
Požehnání domu, pracoviště nebo auta
 
"Žehnat někomu" znamená vyprošovat mu tak velké dobro, které může dát jen Bůh. Podle přání může kněz navštívit dům, obchod či dílnu a společně s těmi, kdo zde žijí a pracují, se pomodlit a prosit o Boží požehnání a ochranu před zlem.
 
Návštěvy nemocných
 
Nemocní jsou pokladem církve; skrze své trápení se připojují k trpícímu Ježíši. Je možné domluvit pro nemocné návštěvu kněze: obyčejný lidský rozhovor, modlitbu a povzbuzení, svátost smíření, svátost pomazání nemocných, svaté přijímání.
 
Zpověď
 
Ve zpovědi neboli svátosti smíření Bůh odpouští všechny hříchy, kterých se člověk dopustil a které před Bohem a jeho služebníkem, knězem, vyzná. Zpověď je možná u kteréhokoli kněze před či po bohoslužbách nebo po individuální domluvě kdykoli.